Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aon Asia Aanvullend voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 27 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen voor langdurig gebruik op sterkte vergoeden we tot maximaal € 150 per 3 jaar.

Extra informatie

Let op: deze vergoeding is onderdeel van een budget van € 500,00 per jaar, waar ook andere vergoedingen onder vallen.

Alternatieve zorg

Alternatieve geneesmiddelen en alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 640 per jaar. Maximaal € 40 per behandeldag voor alternatieve behandelingen.

Orthodontie

Orthodontie tot 22 jaar: vergoeding van 90% van elke rekening tot maximaal € 2.000 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 70% van elke rekening, tot maximaal € 750 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt, tijdens de eerste 6 maanden.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen vanaf 21 jaar volledige vergoeding, met uitzondering van de eigen bijdrage.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Ziekenvervoer: volledig vergoed. Bevalling en kraamzorg: volledig vergoed. Hulpmiddelen: maximaal € 100 per jaar. Kunstgebit: maximaal € 115 per 5 jaar. Geneesmiddelen, pruik en hoortoestel 75% vergoeding tot maximaal € 250 per jaar (i)

Extra informatie

Binnen deze vergoeding geldt:

  • Pruik: maximaal € 460 per jaar inclusief de vergoeding vanuit de hoofdverzekering.
  • Hoortoestel: maximaal € 800 inclusief de vergoeding vanuit de hoofdverzekering.

Huidbehandelingen

Huidbehandelingen worden vergoed tot maximaal:

acnétherapie: € 500,00 per jaar (i)

camouflagetherapie: € 500,00 per jaar (i)

epilatie: € 1.000 voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.

Extra informatie

Let op: de vergoeding voor acnétherapie en camouflagetherapie is onderdeel van een gezamenlijk budget van € 500,00 per jaar, waar ook andere vergoedingen onder vallen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl