Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de tandartsverzekering TandPlus van HollandZorg voor u betekent. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.hollandzorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 75% van elke rekening:

  • consulten, waaronder periodieke controles
  • alle erkende behandelingen
  • inclusief orthondontie tot 18 jaar

We vergoeden maximaal € 500,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed. In onze zorgzoeker ziet u bij welke zorgverleners u terecht kunt.

Toestemming

Voor sommige behandelingen heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Er is een aantal uitzonderingen, waarvoor u alleen in Nederland bent verzekerd. Die uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • per e-mail naar info@hollandzorg.nl
  • via het opzegformulier op onze website
  • per post naar: HollandZorg, Verzekerdenadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig)

U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.