Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de tandartsverzekering TandExtra van HollandZorg.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.hollandzorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt de kosten voor mondzorg verzekeren met een tandartsverzekering. U kiest zelf of u een tandartsverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandartsverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

Vergoeding van 75% van elke rekening:

  • consulten, waaronder periodieke controles
  • alle erkende behandelingen
  • inclusief orthondontie tot 18 jaar

We vergoeden maximaal  250,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed. In onze zorgzoeker ziet u bij welke zorgverleners u terecht kunt.

Wij vergoeden alle prestatiecodes, inclusief materiaal- en techniekkosten (tot een maximaal bedrag) met uitzondering van bepaalde vormen van cosmetische mondzorg, zie de polisvoorwaarden

Toestemming

Voor sommige behandelingen heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Er is een aantal uitzonderingen, waarvoor u alleen in Nederland bent verzekerd. Die uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.

Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • per e-mail naar info@hollandzorg.nl
  • via het opzegformulier op onze website
  • per post naar: HollandZorg, Verzekerdenadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig)

U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.