Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de FNV TandZorg 3 van Menzis voor u betekent. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: fnvmenzis.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle

Vergoeding van 80% van elke rekening:

 • consulten
 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen, bruggen en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • de wettelijke eigen bijdragen voor kunstgebitten
 • tandvleesbehandelingen
 • chirurgische behandelingen

We vergoeden maximaal € 750 per jaar.

Voor kronen, bruggen en implantaten geldt een wachtijd van 1 jaar.

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 2.000 Dit is een eenmalig bedrag per kind. Voor orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, facings, en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. U kunt naar een tandarts, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval, heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wachttijd

Voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar. Tijdens de wachttijd kunt u geen vergoeding ontvangen.

Extra informatie

Er geldt geen wachtijd op kronen en bruggen na een ongeval.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatisch incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 75000, 7500 KC Enschede of via fnvmenzis.nl/hulp-en-contact. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.