Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat FLKS van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.flks.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck), bekkentherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillenglazen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 100 per 3 kalenderjaren.

Tandarts

75% van elke rekening voor normale tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 250 per jaar. Hieronder valt de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, plaatselijke verdoving en het vullen van gaatjes in tanden en kiezen.

Onder hetzelfde budget vergoeden wij ook specialistische behandelingen, namelijk: Chirurgische ingrepen, algehele narcose, maken en beoordelen van foto's, verdoving door middel van een roesje, wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen, kaakgewrichtsbehandelingen, kunstgebitten (partiële protheses), tandvleesbehandelingen en implantaten (bij partiële protheses).

 

Extra informatie

Wij vergoeden geen:
- Orthodontie of kosten en behandelingen die daarmee verband houden.
- Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar.
- Behandelingen die verband houden met een abonnement bij de tandarts.
- Implantaten als er sprake is van plaatsing in een zeer ernstig geslonken tandloze kaak. Deze kosten vallen onder de zorgverzekering. Hierop kan eigen risico van toepassing zijn.
 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Extra informatie

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft heeft u recht op hulp en advies door de FLKS Alarmcentrale. U vindt het telefoonnummer op de zorgpas.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed, tot maximaal € 30 per jaar: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor maximaal € 150. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Extra informatie

De vaccinaties mogen worden gegeven door je huisarts, de GGD en Meditel. Reizigersvaccinaties kunnen ook gegeven worden door PreMeo Thuisvaccinatie.
Lees meer op:
- www.LCR.nl
- www.ggdreisvaccinaties.nl
- www.meditelopreis.nl
- www.thuisvaccinatie.nl

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe. U ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal. U kunt rekeningen wel per post opsturen.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. U betaalt via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via FLKS.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar of een e-mail sturen naar info@flks.nl.