Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Aanvullende Verzekering van FBTO.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: fbto.nl.

Welke soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Bij FBTO kunt u meer dan 1 aanvullende verzekering (module) afsluiten.

Let op: Heeft u een FBTO Zorgverzekering Basis? Dan kunt u niet alle hieronder genoemde keuzes maken.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Keuze: fysiotherapie

Heeft u FBTO Zorgverzekering Basis? Dan vergoeden we fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie tot maximaal  100,- of  200,-.

Heeft u FBTO Zorgverzekering Basis Plus of Basis Vrij? Dan vergoeden we fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie tot maximaal  200,- of  350,-.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Keuze: brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen op sterkte bij Specsavers. Wij vergoeden deze tot maximaal  100,- per jaar. Voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar vergoeden we ook maximaal  100,- per jaar. Contactlenzen vergoeden we niet.

Let op! Heeft u FBTO Zorgverzekering Basis? Dan kunt u niet kiezen voor deze vergoeding uit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Keuze: alternatieve zorg

U krijgt een vergoeding voor alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur. Afhankelijk van uw keuze vergoeden wij maximaal  200,- of  350,- per jaar met een maximale vergoeding van  35,- per behandeldag.

Let op! Deze module kunt u niet meer aanzetten.

Keuze: tandarts

Heeft u FBTO Basis Plus of Basis Vrij? Dan kunt u kiezen uit de volgende 4 opties:

U kiest Tand (75 procent 250). U krijgt een vergoeding van 75% van elke rekening voor tandartskosten tot maximaal  250,- per jaar. Hieronder vallen onder andere de periodieke controle bij de tandarts, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

of

U kiest Tand (250, 500 of 750). U krijgt een vergoeding van 100% (muv van mondhygiëne (M-codes en T-codes anders dan T021 en T022) waarvoor een vergoeding van 75% geldt) tot maximaal  250,-,  500,- of  750,- per jaar. Hieronder vallen onder andere de periodieke controle bij de tandarts, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Heeft u FBTO Basis? Dan zijn er de volgende 3 opties:

U kiest Tand Basis(75 procent 250). U krijgt een vergoeding van 75% van elke rekening voorC-codes, A-codes, V-codes en M-codes tot maximaal  250,- per jaar.

of

U heeft Tand (75 procent 250). U krijgt een vergoeding van 75% van elke rekening voor tandartskosten tot maximaal  250,- per jaar. Hieronder vallen onder andere de periodieke controle bij de tandarts, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Let op! Tand (75 procent 250) is in combinatie met FBTO Basis niet meer af te sluiten in 2024.

of

U kiest Tand (250). U krijgt een vergoeding van 100% (muv van mondhygiëne (M-codes en T-codes anders dan T021 en T022) waarvoor een vergoeding van 75% geldt) tot maximaal  250,- per jaar. Hieronder vallen onder andere de periodieke controle bij de tandarts, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Keuze: orthodontie

U krijgt een vergoeding voor orthodontie. Wij vergoeden 100% tot maximaal  500,- per persoon per kalenderjaar.

Let op: Heeft u FBTO Zorgverzekering Basis? Dan kunt u niet kiezen voor deze vergoeding uit de module Gezichtszorg & Orthodontie.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Keuze: anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed tot maximaal  1.500,- per jaar: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium. Let op! De maximale vergoeding geldt voor alle dekkingen uit de module Zorg & Herstel tezamen.

Keuze: tandarts na een ongeval

U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden maximaal  10.000 per ongeval. U heeft vooraf toestemming van ons nodig.

Wat is niet verzekerd?

De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal de prijs die in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen of deze aanvullende verzekering wereldwijd geldt of alleen in Europa. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost. Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan alleen digitaal. Dus niet per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan alleen digitaal. Dus niet per post.

Let op: U krijgt uw polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
  • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

De keuzemodules Tand Ongeval en Zorg in het buitenland kunt u het hele jaar aanzetten. Uitzetten kan alleen per 1 januari.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via fbto.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.