Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV-Student van DSW Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.dsw.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 12 behandelingen, waarvan manuele therapie maximaal 9 behandelingen per jaar.

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen/contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van 0,25, tot maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 450,- per jaar. Maximaal € 25,- per behandeldag.

Homeopathie wordt vergoed tot maximaal € 350,- per jaar. Maximaal € 35,- per behandeldag.

Homeopathische geneesmiddelen worden voor 100% vergoed, mits wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier

Tandarts

100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 150,- per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging en wortelkanaalbehandeling.

Orthodontie

Vergoeding van 75% van elke rekening, tot maximaal € 685,- per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Niet vergoed wordt:

  • niet nagekomen afspraak door verzekerde;
  • vervangen/reparatie van apparatuur na onzorgvuldig gebruik;
  • documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur (F611A, F611B en F611C).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakantie of studie (stages of uitwisselingen)) binnen en buiten Europa.

Extra informatie

  • spoedeisende tandheelkundige hulp. NB: definitieve kronen en/of bruggen dan wel  geheel nieuwe prothesen worden niet vergoed;
  • medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International;
  • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
  • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
     

Uitgebreide informatie vindt u hier

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed voor 100% van het GVS: anticonceptiepil, spiraaltje, prikpil, morning-afterpil, Evra pleister, nuvaring en het anticonceptie-implantaat.

Extra informatie

Een spiraaltje, prikpil en anticonceptie-implantaat worden alleen vergoed bij plaatsing door een huisarts. 

Voor sommige anticonceptiemiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze wordt niet vergoed. 

Voetzorg

Voor podotherapie vergoeding van maximaal € 27,50 per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar.

Voor steunzolen vergoeding van 50%, maximaal € 55,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de AV-Student wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW hebt ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via MijnDSW, via het contactformulier op onze website, telefonisch of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
Telefoon: 010 - 2 466 466
www.dsw.nl