Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV-Compact van DSW Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.dsw.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen per jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 250,- per jaar. Maximaal € 25,- per behandeldag.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier

Spoedeisende zorg in het buitenland

Als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen Europa.

Extra informatie

  • medische hulpverlening door SOS International;
  • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
  • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.


Uitgebreide informatie vindt u hier

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed voor 100% van het GVS: anticonceptiepil, spiraaltje, prikpil, morning-afterpil, Evra pleister, nuvaring en het anticonceptie-implantaat.

Extra informatie

Een spiraaltje, prikpil en anticonceptie-implantaat worden alleen vergoed bij plaatsing door een huisarts. 

Voor sommige anticonceptiemiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze wordt niet vergoed. 
 

 

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 50% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg.

Extra informatie

Ook ontvangt u een kraampakket.

Voetzorg

Voor pedicurebehandelingen (bij diabetes) vergoeding van 75% van elke behandeling tot maximaal € 15,- per behandeling. Maximaal 6 behandelingen per jaar.

Voor podotherapie vergoeding van maximaal € 27,50 per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar.

Rollator

50%, maximaal € 40,- per 5 kalenderjaren.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de AV-Compact wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via MijnDSW, via het contactformulier op onze website, telefonisch of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
Telefoon: 010 - 2 466 466
www.dsw.nl