Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de ZorgBasis van Ditzo.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: https://www.ditzo.nl/ 

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. 

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie. 
Wij vergoeden maximaal 3 behandelingen per jaar. Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten. 

Daarnaast kan u gebruik maken van online fysiotherapie via de Thuisfysio van a.s.r. app. In deze app kan u gratis, onbeperkt en overal aan de slag met oefeningen. De app geeft ook de mogelijkheid voor een videoconsult voor advies of begeleiding.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij anticonceptie. Tot maximaal € 100 per jaar. Wij vergoeden:

- anticonceptiepil

- koperspiraaltje

- hormoonspiraaltje 

- hormoonpleister 

- hormoonstaafje

- pessarium 

- prikpil 

- vaginale ring

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage en mogelijke boven maximale vergoeding bij poliklinische bevalling.

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een kraamhotel of in het ziekenhuis zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Poliklinische bevalling en kraamzorg worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg betaalt u een verplichte eigen bijdrage. De vergoeding vanuit deze aanvullende verzekering geldt voor die eigen bijdrage.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.
  • Vergoeding van spoedeisende hulp in het buitenland. Dit kan apart meeverzekerd worden.
  • Vergoeding voor bril en lenzen. Dit kan apart meeverzekerd worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn. Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg. Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten tot maximaal 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

U bent in de EU-, EER- en verdragslanden verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

- Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via https://mijnzorg.ditzo.nl/.

- Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de Mijn Ditzo app of via https://mijnzorg.ditzo.nl/.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

- Betalen kan via automatische afschrijving. 

-Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

U kunt kiezen hoe u betaalt:

- per maand

- per drie maanden

- per half jaar

- per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 1 februari uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via https://mijnzorg.ditzo.nl/. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.