Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Pechvogelhulp Plus van Ditzo voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.ditzo.nl

Welk soort verzekering is dit?

De Pechvogelhulp Plus is een nieuwe module van Ditzo en mogelijk om af te sluiten voor  bestaande en nieuwe klanten. Met de Pechvogelhulp Plus van Ditzo ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 12.500,- na een ongeval. De dekking van de Pechvogelhulp Plus is wereldwijd. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende zorgverzekering niet vergoeden. Ook nieuw in de dekking, is een uitkering van  € 12.500 als je komt te overlijden als gevolg van een ongeval.

 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. U krijgt maximaal € 12.500 voor één ongeval per jaar voor in de polisvoorwaarden genoemde zorg samen.
[Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.]

Fysiotherapie

Fysiotherapie inclusief manuele therapie en of oefentherapie vergoeden wij tot 100%.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen van acupunctuur, chiropractie, musculoskeletale geneeskunde, osteopathie en shiatsutherapie worden vergoed tot 100%.

Tandarts

Tandartskosten bij schade aan je tanden (inclusief kunstgebit en implantaten) vergoeden wij tot 100%

Gezinshulp

Vergoeding van € 20 per uur voor kinderen tot 14 jaar

Kinderopvang

Wij vergoeden kinderopvang voor kinderen bij opname ouder in ziekenhuis, € 40 per dag voor kinderen tot 14 jaar.

Uitkering overlijden na een ongeval

De uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt € 12.500

Wat is niet verzekerd?

  • Vervanging of beschadiging van bril of lenzen en hoortoestellen
  • Je eigen risico

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks of jaarlijks betaalt. Je betaalt via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De dekking vervalt op het moment dat u van zorgverzekeraar wisselt.