Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Pechvogelhulp van Ditzo voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.ditzo.nl

Welk soort verzekering is dit?

De  Pechvogelhulp is een extra service van Ditzo voor al onze klanten die een zorgverzekering bij Ditzo hebben. Met de Pechvogelhulp van Ditzo ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 10.000,- na een ongeval in Nederland. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende zorgverzekering niet vergoeden. Aan de Pechvogelhulp zijn geen extra kosten verbonden.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. U krijgt maximaal € 10.000 voor één ongeval per jaar voor in de polisvoorwaarden genoemde zorg samen.
[Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.]

Fysiotherapie

Fysiotherapie inclusief manuele therapie vergoeden wij tot 100%.

Tandarts

Tandartskosten bij schade aan je tanden (inclusief kunstgebit en implantaten) vergoeden wij tot 100%

Gezinshulp

Vergoeding van € 20 per uur voor kinderen tot 14 jaar

Kinderopvang

Wij vergoeden kinderopvang voor kinderen bij opname ouder in ziekenhuis, € 40 per dag voor kinderen tot 14 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Vervanging of beschadiging van bril of lenzen en hoortoestellen
  • Je eigen risico

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt in Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

Aan de Pechvogelhulp zijn geen extra kosten verbonden. Het is een extra service die je krijgt als je de Ditzo Zorgverzekering afsluit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De dekking vervalt op het moment dat u van zorgverzekeraar wisselt.