Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Buitenland module van Ditzo.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: https://www.ditzo.nl/ 

 

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. 

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

Met de Buitenland module bent u gedekt voor kosten van spoedeisende zorg en SOS hulpverlening in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt.

Deze dekking bevat tevens de Ongevallendekking Fysio & Tand. Daarmee bent u gedekt voor extra medische kosten na een ongeval. Het gaat om kosten voor de zorg in Nederland die u na een ongeval nodig heeft en die de basisverzekering of aanvullende verzekering niet vergoeden. U krijgt maximaal € 10.000 voor één ongeval per kalenderjaar voor in de polisvoorwaarden genoemde zorg samen.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie. 

Tandarts

U krijgt van elke rekening van de tandarts een vergoeding van 100%. 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. We vergoeden de kosten die niet volledig gedekt zijn op de Basisverzekering.

Gezinshulp

Vergoeding van € 20 per uur voor kinderen tot 14 jaar

Kinderopvang

Wij vergoeden kinderopvang voor kinderen bij opname ouder in ziekenhuis, € 40 per dag voor kinderen tot 14 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn. Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg. Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Waar ben ik gedekt?

Voor spoedeisende hulp is er dekking buiten Nederland. Voor de ongevallendekking bent u gedekt voor zorgkosten die in Nederland gemaakt zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

- Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via https://mijnzorg.ditzo.nl/.

- Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de Ditzo app of via https://mijnzorg.ditzo.nl/.

Hoe en wanneer betaal ik?

Aan de Pechvogelhulp zijn geen extra kosten verbonden. Het is een extra service die je krijgt als je de Ditzo Zorgverzekering afsluit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 1 februari uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via https://mijnzorg.ditzo.nl/. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.