Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat de ZorgBeter van Ditzo voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.ditzo.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder lees je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Keuze: brillen en contactlenzen

Op brillen en contactlenzen op sterkte krijg je éénmalig € 100 kassakorting bij Pearle of Eye Wish vanaf 18 jaar.

Extra informatie

  • Je betaalt € 3,75 per maand
  • Je loopt binnen bij één van de ruim 500 Pearle of Eye Wish winkels in Nederland
  • Vind een Pearle of Eye Wish winkel bij jou in de buurt
  • Je kiest voor een halfjaar- of jaarpakket lenzen (zachte dag-, week-, of maandlenzen) of een complete bril met dunne glazen
  • Je krijgt eenmaal per kalenderjaar de korting van € 100 op het aankoopbedrag

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed, tot maximaal € 200 per jaar: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Hulpmiddelen: 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

Extra informatie

Aanschaf orthopedische schoenen, allergeenvrije schoenen, medische brillenglazen voor verzekerden tot 18 jaar (basisverzekering) en medische contactlenzen (basisverzekering)

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt in EU-, EER- en verdragslanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
Je ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks of jaarlijks betaalt. Je betaalt via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. Het verplicht eigen risico mag je gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen via Mijn Zorg. Je kan ook gebruikmaken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar.