Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat de TandBest van Ditzo voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.ditzo.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder lees je de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • gebitsreiniging
 • vullingen
 • verdovingen

Vergoeding van 75% van elke rekening:

 • kaakchirurgie
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die je basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

We vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, orthodontie en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed. Onze kwaliteitseisen zijn dat iedere tandarts als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden in artikel 3 van de Wet BIG.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
Je ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks of jaarlijks betaalt. Je betaalt via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. Het verplicht eigen risico mag je gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen via Mijn Zorg. Je kan ook gebruikmaken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar.