Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Tand Standaard van De Friesland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.
 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100 % van elke rekening:

 • periodieke controle (C-codes)
 • gebitsreiniging (M-codes)
 • vullingen (V-codes)
 • verdovingen (A-codes)

Vergoeding van 80% van elke rekening voor o.a.:

 • foto's maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die de basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen
   

We vergoeden maximaal € 250,- per jaar.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten, maximaal € 250,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen, orthodontie, algehele narcose, facings en materiaal- en techniekkosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
 

Waar ben ik gedekt?

U bent voor planbare zorg verzekerd in de EU, EER en Zwitserland. Voor spoedeisende zorg bent u wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Heeft u deze verzekering afgesloten in combinatie met een Zelf Bewust Polis? Dan kunt u rekeningen niet per post opsturen. Dit kan alleen digitaal. Ook ontvangt u het polisblad en rekeningen alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Heeft u een Zelf Bewust Polis? Dan betaalt u altijd via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of defriesland.nl, of een brief sturen naar Postbus 270, 8901BB Leeuwarden. U kunt ook langskomen bij een van onze servicepunten of  gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

Als u een Zelf Bewust Polis heeft, kunt u alleen opzeggen via Mijn De Friesland, defriesland.nl of gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.