Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Aanvullende Verzekering Tand Optimaal van De Friesland.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Wilt u de verzekering afsluiten? Dan stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Daarna hoort u van ons of u de verzekering kunt afsluiten.

Let op: U kunt deze verzekering niet afsluiten bij een Zelf Bewust Polis

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

Verzekerden vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondhygiënist.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controle (C-codes)

 • gebitsreiniging (M-codes)

 • vullingen (V-codes)

 • verdovingen (A-codes)

U krijgt 80% vergoeding van elke rekening voor de overige behandelingen en materiaal- en techniekkosten.

Wij vergoeden maximaal  1.000,- per jaar.

Orthodontie

Verzekerden van 18 jaar en ouder:
U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 100%. Wij vergoeden maximaal  750 per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Tandarts na een ongeval

Verzekerde vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal  2.000 per ongeval.

Vergoeding eigen bijdrage kunstgebit

In de basisverzekering betaalt u voor kunstgebitten een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet. Wij vergoeden 100% van deze eigen bijdrage voor kunstgebitten tot maximaal  1.000 per jaar. Wij vergoeden 80% van de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.

U krijgt geen vergoeding voor :

 • orthodontische behandelingen na ongeval
 • tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten
 • niet nagekomen afspraken
 • cosmetische behandelingen
 • algehele narcose
 • autotransplantaten
 • therapeutische injecties met botox
 • een mondbeschermer

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming gekregen, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn De Friesland of neem contact met ons op.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn De Friesland of De Friesland App of per post (Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden).

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per halfjaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of neem contact met ons op. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.