Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Aanvullende Verzekering Tand Opstap van De Friesland.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Let op: U kunt deze verzekering alleen afsluiten bij een Zelf Bewust Polis

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

Verzekerde vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondhygiĆ«nist

U krijgt 80% vergoeding van elke rekening voor onder andere:

 • periodieke controle
 • gebitsreiniging
 • vullingen
 • verdovingen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen.

Wij vergoeden maximaal  250,- per jaar.

Tandarts na een ongeval

Verzekerde vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal  2.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.

U krijgt geen vergoeding voor :

 • wettelijke eigen bijdragen
 • orthodontische behandelingen
 • tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten
 • niet nagekomen afspraken
 • cosmetische behandelingen
 • algehele narcose
 • autotransplantaten
 • therapeutische injecties met botox
 • een mondbeschermer

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming gekregen, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn De Friesland of neem contact met ons op.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn De Friesland of de De Friesland App.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per halfjaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn de Friesland. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.