Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering Tand Doorstap van De Friesland.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Let op: U kunt deze verzekering alleen afsluiten bij een Zelf Bewust Polis.

 

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

Verzekerden vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondygiënist.

U krijgt 80% vergoeding van elke rekening voor bijvoorbeeld:

  • periodieke controle 
  • gebitsreiniging 
  • vullingen 
  • verdovingen 
  • wortelkanaalbehandeling
  • kronen en bruggen.

Wij vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Tandarts na een ongeval

Verzekerden vanaf 18 jaar: Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 2.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval vergoeden we niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.
  • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen, algehele narcose, materiaal- en techniekkosten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
 

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming gekregen, dan krijgt u geen vergoeding. 

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de EU- en EER-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië, Noord-Ierland en Gibraltar). 

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze tandverzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed tot het maximumbedrag van de verzekering (werelddekking).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn De Friesland of neem contact met ons op. 

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via De Friesland App of Mijn De Friesland

 

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

  • Betalen kan alleen via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.