Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Zelf Bewust Polis van De Friesland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: defriesland.nl

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering wordt u altijd geaccepteerd. Een naturaverzekering werkt als volgt. Hebben wij een contract met uw zorgverlener? Dan krijgt u geen rekeningen voor ontvangen zorg. En u hoeft geen bedragen voor te schieten. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. In onze Zorgzoeker leest u met welke zorgverleners wij op dit moment een contract hebben.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij de huisarts is verzekerd. We hebben een contract met alle huisartsen.

Medicijnen

Medicijnen bij een gecontracteerde apotheek zijn verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Voor de medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen, uitgevoerd door een gecontracteerde apotheek, betaalt u geen eigen risico.
 

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie. 
Wij hebben een contract met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Zorg in een gecontracteerd ziekenhuis is verzekerd. Wij hebben een contract met alle ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd als ze geleverd worden door een gecontracteerde leverancier. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Wijkverpleging door een gecontracteerde verpleegkundige is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal wijkverpleegkundigen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorg bij een gecontracteerde GGZ-zorgverlener is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via Wachtlijstbemiddeling krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder. Zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen contract met uw zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij maximaal 70% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners. Lees in onze Zorgzoeker met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Extra informatie

Voor diabetesmaterialen, wondverzorgingsproducten (bijvoorbeeld verbandmiddelen), incontinentiematerialen en stomamaterialen (DISW-middelen) geldt dat u verplicht bent deze online te bestellen bij een medische speciaalzaak.                  

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste  € 385 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. U mag het eigen risico verhogen tot € 885. U betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Voor bepaalde aandoeningen of specialisaties hebben we een contract met gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Extra informatie

Het gaat om begeleide oefentherapie bij etalagebenen. Deze zorg vergoeden wij alleen als deze is verleend door een claudicatiotherapeut aangesloten bij ClaudicatioNet.
 

Hulpmiddelen

Voor personenalarmering hebben we een contract met een beperkt aantal leveranciers.

Extra informatie

Het gaat om {opsomming van hulpmiddelen en/of hun toepassingen}.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost. Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Informeer dan eerst bij ons welke kosten we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
U kunt rekeningen niet per post opsturen. Dit kan alleen digitaal. Ook ontvangt u het polisblad en rekeningen alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. U betaalt via automatische incasso. Het verplicht eigen risico mag u gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of defriesland.nl. Of u kunt gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.