Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering Tand Standaard van De Friesland.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Let op: U kunt deze verzekering niet afsluiten bij een Zelf Bewust Polis.

 

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

Verzekerden vanaf 18 jaar: U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondygiënist.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

  • periodieke controle (C-codes)
  • gebitsreiniging (M-codes)
  • vullingen (V-codes)
  • verdovingen (A-codes)

U krijgt 80% vergoeding voor de overige behandelingen. Zoals wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

U krijgt 80% vergoeding voor materiaal- en techniekkosten.

Wij vergoeden maximaal € 250 per jaar.

Tandarts na een ongeval

Verzekerden vanaf 18 jaar: Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 2.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval vergoeden we niet.

Vergoeding eigen bijdrage

In de basisverzekering betaalt u voor kunstgebitten een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet. Wij vergoeden 100% van deze eigen bijdrage voor kunstgebitten tot maximaal € 250 per jaar.

Extra informatie

Wij vergoeden 80% van de eigen bijdrage voor materiaal- en techniekkosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.
  • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen, algehele narcose.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
 

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming gekregen, dan krijgt u geen vergoeding. 

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn De Friesland of neem contact met ons op. 

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via De Friesland App, Mijn De Friesland of per post (Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden). 

 

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of neem contact met ons op. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.