Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Budget van De Friesland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
 

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Als u een probe nodig heeft voor de behandeling, vergoeden wij hiervoor maximaal € 30,-.

Spoedeisende zorg in het buitenland

We vergoeden de kosten van spoedeisende zorg in een EU-, EER- of verdragsland volledig, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland korter dan een jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen volledig vergoed: anticonceptiepil, hormoonstaafje, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium, hormoonpleister, vaginale ring, morning-afterpil.
 

 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom vergoeden wij geen kosten van zorgverleners die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen. Als wij kwaliteitseisen stellen, kunt u deze vinden in de polisvoorwaarden.
 

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysio- en oefentherapeuten. Gaat u naar een fysio- of oefentherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysio- en oefentherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal € 22,- per behandeling voor algemene fysiotherapie en oefentherapie, en maximaal € 32,- per behandeling voor bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/ oedeemtherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen de EU, EER en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Heeft u deze verzekering afgesloten in combinatie met een Zelf Bewust Polis? Dan kunt u rekeningen niet per post opsturen. Dit kan alleen digitaal. Ook ontvangt u het polisblad en rekeningen alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Heeft u een Zelf Bewust Polis? Dan betaalt u altijd via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of defriesland.nl, of een brief sturen naar Postbus 270, 8901BB Leeuwarden. U kunt ook langskomen bij een van onze servicepunten of  gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

Als u een Zelf Bewust Polis heeft, kunt u alleen opzeggen via Mijn De Friesland, defriesland.nl of gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.