Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Tand Medium van De christelijke zorgverzekeraar.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: dechristelijkezorgverzekeraar.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg en tandprotheticus.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controles
 • consulten
 • second opionions (C-codes)

U krijgt 75% vergoeding van elke rekening voor:

 • vullingen
 • verdovingen
 • foto's maken en beoordelen
 • tandvleesbehandelingen
 • trekken van tanden of kiezen
 • mondhygiëne (exclusief codes M05 en M40)
 • wortelkanaalbehandelingen
 • kronen, bruggen en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • frameprothese
 • gedeeltelijke prothese

Wij vergoeden maximaal  500,- per jaar.

Tandarts na een ongeval

U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts, tandprotheticus, orthodontist en kaakchirurg na een ongeval. Wij vergoeden maximaal  2.000,- per ongeval.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig voor de behandeling.

Vergoeding eigen bijdrage kunstgebit

In de basisverzekering betaalt u voor kunstgebitten een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet. Wij vergoeden 75% van deze eigen bijdrage voor kunstgebitten.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.

U krijgt geen vergoeding voor :

 • tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten
 • niet nagekomen afspraken
 • niet- restauratieve behandelingen van cariës in het melkgebit
 • uitwendig bleken van tanden en kiezen
 • fluoridebehandelingen
 • snurkbeugels
 • algehele narcose en lachgas
 • orthodontie
 • gedeeltelijk voltooid werk
 • autotransplantaten
 • therapeutische injecties met botox
 • cosmetische mondzorg

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per post of dechristelijkezorgverzekeraar.nl. Schrijf naar: De christelijke zorgverzekeraar, Postbus 709, 3800 AS Amersfoort. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.