Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Smallpolis van De christelijke zorgverzekeraar.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: dechristelijkezorgverzekeraar.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende verzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, oedeemtherapie en manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 9 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken met een een ruim aantal fysiotherapeuten.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD's) bij een gecontracteerde apotheek. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken. Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering deze anticonceptie (hierop is het eigen risico van toepassing).

Reisvaccinaties

Vaccinaties voorkomen dat u ziek wordt. U krijgt een vergoeding voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen voor buitenlandse reizen bij een gecontracteerde zorgverlener. En voor advies over welke vaccinaties u nodig heeft.

Christelijke psychosociale hulpverlening

U krijgt een vergoeding voor consulten en behandelingen voor:

 • relatieproblemen
 • verwerking van schokkende gebeurtenissen en overlijden
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • vruchtbaarheidsproblemen

Wij vergoeden voor deze consulten en behandelingen samen maximaal  250,- per persoon per kalenderjaar.

Lid​maat​schap patiënten​ver​e​ni​ging of ou​de​ren​bond

U krijgt een vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging of ouderenbond.

Wij vergoeden maximaal  25,- per persoon per kalenderjaar.

Hospice

U krijgt een vergoeding voor het verblijf in een hospice.

Wij vergoeden maximaal  65,- per dag.

Na​tuur​lij​ke vrucht​baar​heids​me​tho​den

Vrouwelijke verzekerden krijgen een vergoeding voor cursussen op het gebied van natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden.

Wij vergoeden maximaal  300,- per persoon voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal de prijs die in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten, vaccinatiebureau's en apotheken. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten van anticonceptiva en preventieve geneesmiddelen niet en de kosten van fysiotherapie en vaccinatie's (en consulten) niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorggids.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via dechristelijkezorgverzekeraar.nl. of opzeggen per post. Schrijf naar: De christelijke zorgverzekeraar, Postbus 709, 3800 AS Amersfoort. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.