Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Largepolis van De christelijke zorgverzekeraar.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: dechristelijkezorgverzekeraar.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende verzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, oedeemtherapie en manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 27 behandelingen per persoon per kalenderjaar. Hieronder vallen ook maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Wij hebben afspraken met een een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal  150,- per 3 jaar voor brillen en contactlenzen samen

Alternatieve zorg

U krijgt een vergoeding voor consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. Wij vergoeden alleen door ons aangewezen consulten en behandelingen. Uw alternatief genezer of therapeut moet ook zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan onze criteria.

Welke consulten of behandelingen wij vergoeden en
welke beroepsverenigingen voldoen aan onze criteria kunt u vinden in het vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapie├źn .

Deze vergoeding geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen. Wij vergoeden maximaal  440,- per jaar. En maximaal  40,- per behandeldag.

Tandarts

Voor verzekerden tot 18 jaar: Wij vergoeden 100% van de kosten van kronen, bruggen, inlays en implantaten . U heeft vooraf toestemming van ons nodig.

Orthodontie

Verzekerden tot 18 jaar:
U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 100%. Wij vergoeden maximaal  2.000 per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Bevalling en kraamzorg

Bevalling

Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt 100% van de wettelijke eigen bijdrage.

Kraamzorg

Krijgt u kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt de wettelijke eigen bijdrage 100%.

Wij vergoeden uitgestelde kraamzorg tot 15 uur per zwangerschap. Dit is bovenop de basisverzekering.

Christelijke psychosociale hulpverlening

U krijgt een vergoeding voor de volgende relatiecursussen:

 • (Pre) Marriage Course
 • Houd me vast
 • Ruimte voor je Relatie
 • Huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief, samen op weg naar meer eenheid, liefde en begrip

Wij vergoeden voor deze cursussen samen maximaal  115,- per persoon per kalenderjaar.

U krijgt een vergoeding voor consulten en behandelingen voor:

 • relatieproblemen
 • verwerking van schokkende gebeurtenissen en overlijden
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • vruchtbaarheidsproblemen

Wij vergoeden voor deze consulten en behandelingen samen maximaal  500 per persoon per kalenderjaar.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal de prijs die in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw fysiotherapeut? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een fysiotherapeut waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorggids.

Wachttijd

Voor orthodontie krijgt u niet direct een vergoeding. Maar pas nadat u 1 jaar verzekerd bent. Dit noemen we wachttijd.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via dechristelijkezorgverzekeraar.nl. of opzeggen per post. Schrijf naar: De christelijke zorgverzekeraar, Postbus 709, 3800 AS Amersfoort. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.