Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering CZ Intramurale Instelling van CZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 18 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Ook oedeemtherapie en manuele lymfdrainage valt hieronder.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte of ooglaseren vergoeden we tot maximaal € 250,- per twee jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals osteopathie, homeopathie en acupunctuur, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 455,- per jaar. Maximaal € 40,- per behandeldag.

Tandarts

100% van elke rekening voor tandartskosten bij spoed tijdens vakantie of weekendverlof wordt vergoed.

Aangepaste lingerie

Wij vergoeden maximaal € 90,- voor aangepaste lingerie na een borstamputatie zolang u bij ons verzekerd bent.

Hoortoestel wettelijke eigen bijdrage

We vergoeden 100% van de wettelijke eigen bijdrage van een hoortoestel, inclusief batterijen en oorstukjes.

Pruik of andere hoofdbedekking

We vergoeden maximaal € 75,- per jaar voor een pruik of andere hoofdbedekking.

Sterilisatie

We vergoeden voor een sterilisatie maximaal € 400,- (man) of € 1.250,- (vrouw).

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening tot maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Hebt u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding van tandartskosten na een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar geldt mijn verzekering?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Hebt u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt opzeggen via Mijn CZ, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.cz.nl.