Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de CZ Interventieverzekering van CZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden werkgeverszorgverzekering.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende werkgeverszorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl/zakelijk  

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende werkgeverszorgverzekering is een aanvulling op de verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die de basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Extra informatie

Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever ten behoeve van diens werknemers.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
 

Bedrijfsfysiotherapie

Wij vergoeden bedrijfsfysiotherapie maximaal € 500,- per jaar, indien de zorg geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvindt.

We hebben afspraken gemaakt met een beperkt aantal bedrijfsfysiotherapeuten.

 

Bedrijfspsychologische zorg

We vergoeden beperkt bedrijfspsychologische zorg indien de zorg geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvindt.

Extra informatie

Niet zijnde geestelijke gezondheidszorg zoals bedoeld in de zorgverzekeringswet.

Preventieve Onderzoeken

Preventieve onderzoeken naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken indien deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvinden worden voor 50% vergoed tot maximaal € 100 per 3 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende werkgeverszorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Extra informatie

U vindt de door CZ gecontracteerde zorgverleners voor bedrijfszorg in de CZ interventiewijzer.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende werkgeverszorgverzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in de samenstelling van het aantal medewerkers van uw bedrijf? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen naar rato van het aantal medewerkers in uw bedrijf. U betaalt de premie vooraf per jaar met mogelijke naverrekening achteraf. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 oktober uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt schriftelijk opzeggen per email of per post. U vindt de contactgegens op www.cz.nl/zakelijk.