Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering CZ Basis 8013503 van CZ.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie (cesar of mensendieck). Wij vergoeden maximaal 9 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij anticonceptie 100% per jaar. Wij vergoeden:

 • anticonceptiepil
 • koperspiraaltje
 • hormoonspiraaltje
 • hormoonpleister
 • hormoonstaafje
 • pessarium
 • prikpil
 • vaginale ring

Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering deze anticonceptie.

Extra informatie

Voor anticonceptie van sommige fabrikanten betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan ons of wij de anticonceptie van uw keuze vergoeden.

Tandarts na een ongeval

U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal € 10.000,- per verzekerde. Orthodontie na een ongeval vergoeden wij niet.

Bevalling en kraamzorg

Bevalling
Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt 100% de wettelijke eigen bijdrage.

Kraamzorg
Krijgt u kraamzorg? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering.

Wij vergoeden 4 dagen extra kraamzorg per zwangerschap bij een medische noodzaak. Dit is bovenop de basisverzekering.

Extra informatie

Ook vergoeden we (gedeeltelijk):

 • zwangerschapscursus
 • kraampakket
 • borstvoedingsadvies
 • couveuse nazorg

Mantelzorg

U krijgt een vergoeding voor de tijdelijke vervanging als mantelzorger. Wij vergoeden maximaal 14 dagen per jaar.

Daarnaast vergoeden we een mantelzorgcursus en de mantelzorgmakelaar. Zie ons vergoedingenoverzicht voor de hoogte van de vergoeding.

Sportmedisch advies

U krijgt een vergoeding voor advies door een sportarts. Dat is een arts die alles weet over gezond sporten. En hoe je blessures voorkomt. Wij vergoeden maximaal € 100,- per jaar. Deze vergoeding geldt voor advies door een sportarts en sportkeuring.

Extra informatie

Wij hebben afspraken gemaakt met sportartsen. https://www.cz.nl/vergoedingen/sportarts-advies.

Gezondheidscursussen

U krijgt een vergoeding voor gezondheidscursussen. Dit zijn cursussen, die u helpen bij het voorkomen van ziekte, die uw gezondheid bevorderen of waarin u leert omgaan met uw ziekte. Wij vergoeden maximaal € 50,- per jaar.

Extra informatie

Wij hebben afspraken gemaakt met de aanbieders van gezondheidscursussen. https://www.cz.nl/vergoedingen/gezondheidscursussen.

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet volledig.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze zorgvinder.

Extra informatie

Uw kosten bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben:

 • Gaat u naar een fysiotherapeut waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we 50% van het gemiddelde afgesproken tarief.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn CZ, per e-mail of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn CZ, per e-mail of per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.

 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand

 • per drie maanden

 • per half jaar

 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn CZ, of per e-mail. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.cz.nl.