Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat de Bewuzt Aanvullende opties van VGZ Zorgverzekeraar N.V. voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.bewuzt.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen je verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht. Hieronder lees je welke vergoedingen je kunt kiezen.

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot een maximaal aantal behandelingen. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

 • Fysio Goed: maximaal 9 behandelingen per jaar;
 • Fysio Beter: maximaal 18 behandelingen per jaar. Voor manuele fysiotherapie maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het maximum aantal behandelingen per jaar.

Keuze: alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, alternatieve beweegzorg en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Voor behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 45 per dag. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

 • Alternatief Goed: maximaal € 250 per jaar;
 • Alternatief Beter: maximaal € 500 per jaar.

Keuze: tandarts

75% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en kronen en bruggen. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

 • Tand Goed: vergoeding tot maximaal € 250 per jaar;
 • Tand Beter: vergoeding tot maximaal € 500 per jaar.

Extra informatie

De vergoeding is inclusief techniek- en materiaalkosten.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

 • Buitenland Goed: volledige vergoeding Europa;
 • Buitenland Beter: volledige vergoeding Wereld.

Extra informatie

Onder deze vergoeding valt ook:

 • volledige vergoeding voor medisch noodzakelijk vervoer in het buitenland of na je overlijden het vervoer van je stoffelijk overschot naar Nederland (repatiëringskosten).

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Je krijgt de Tandongevallen-verzekering automatisch als aanvulling op de zorgverzekering Bewuzt Basis.

Wat is niet verzekerd?

 • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • De wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk eigen risico zijn niet verzekerd. Behalve als we in de polisvoorwaarden specifiek vermelden dat de eigen bijdrage voor bepaalde zorg wel is verzekerd.
 • Voor de Tand Ongevallen gelden meer uitsluitingen. Niet verzekerd zijn onder andere: behandeling in het buitenland en orthodontie na een ongeval, en kosten als gevolg van grove schuld, opzet en gebruik van alcohol.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij je bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners en geneesmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden lees je welke eisen dit zijn.

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding.

Je hebt toestemming nodig voor tandartskosten als gevolg van een ongeval. Bij opname in een ziekenhuis en/of langdurige medische behandeling in het buitenland moet je de Bewuzt Alarmcentrale bellen. Zonder inschakeling van de Bewuzt Alarmcentrale heb je geen recht op vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via www.bewuzt.nl. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.