Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat TV Smile van Besured voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.besured.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking
van de basisverzekering meestal ruim voldoende. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder lees je de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • kaakchirurgie
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die jouw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

We vergoeden maximaal € 350,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, MRA (snurkbeugel) en de diagnostiek en nazorg hiervoor, orthodontie, abonnementen, tandheelkundige verklaring, algehele narcose en mondbeschermers.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners  die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Als wij kwaliteitseisen stellen, kun je deze terugvinden in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar. Je vindt hier onze contactgegevens.