Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat Love-2-Move van Besured voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.besured.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
 

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 8 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen 100% vergoed.

Extra informatie

Voor sommige middelen betaal je een eigen bijdrage. 

Sportmedisch advies

Sportmedisch onderzoek, sportkeuring: maximaal € 115,- per 2 kalenderjaren.

Inschrijfkosten fitness

Een vergoeding van € 25,- van de inschrijfkosten van een fitnessclub voor alle jaren dat je bij ons bent verzekerd.

Condooms

Een vergoeding van maximaal € 20,- per kalenderjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners  die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Als wij kwaliteitseisen stellen, kun je deze terugvinden in de polisvoorwaarden.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor je alleen in Nederland verzekerd bent. Op deze kaart is dat sportmedisch advies. De andere uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar. Je vindt hier onze contactgegevens.