Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat AV All-in-1 van Besured voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.besured.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder lees je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 10 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van minimaal -3 of +3 tot maximaal € 115,- per kalenderjaar.

Extra informatie

De ‘dioptrie’ beschrijft de sterkte van de bril of lens.

Alternatieve zorg

Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen en alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur, worden vergoed tot 80% van elke rekening tot een maximum van € 200,- per jaar. Per behandeling betalen we maximaal € 50,-.

Extra informatie

Maak je gebruik van alternatieve geneeswijzen? Dan moet de zorgverlener vermeld staan in onze zorgzoeker.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen 100% vergoed.

Extra informatie

Voor sommige middelen betaal je een eigen bijdrage. 

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100% van elke rekening. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Extra informatie

Je krijgt de volgende vaccinaties vergoed:

  • Difterie, tetanus en poliomyelites (DTP)
  • Gele koorts
  • Tyfus
  • Cholera
  • Hepatitis A en B
  • Malariapillen

Sportmedisch advies

Sportmedisch onderzoek, sportkeuring: maximaal € 115,- per 2 kalenderjaren.

Inschrijfkosten fitness

Een vergoeding van € 25,- van de inschrijfkosten van een fitnessclub voor alle jaren dat je bij ons bent verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners  die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Als wij kwaliteitseisen stellen, kun je deze terugvinden in de polisvoorwaarden.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteere tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding. Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor je alleen in Nederland verzekerd bent. Op deze kaart zijn dat alternatieve zorg, sportmedisch advies en reisvaccinaties. De andere uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar. Je vindt hier onze contactgegevens.