Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat Aanvullende opties van Besured voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.besured.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen jij verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht. Hieronder lees je welke vergoedingen jij kunt kiezen.
 

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot een maximaal aantal behandelingen. 

Je kunt kiezen uit twee opties:

  • maximaal 6 behandelingen per jaar;
  • maximaal 9 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Keuze: tandarts

Een percentage van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot maximaal bedrag per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

 

  • 75% tot € 150
  • 100% tot € 150
  • 75% tot € 250
  • 100% tot € 250

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

  • Europa
  • Wereld

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de anticonceptiepil vergoed

Extra informatie

Voor sommige middelen betaal je een eigen bijdrage. 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners  die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Als wij kwaliteitseisen stellen, kun je deze terugvinden in de polisvoorwaarden.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal 73% van het gemiddelde gecontracteere tarief.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar. Je vindt hier onze contactgegevens.