Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AZVZ-Comfort van AZVZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: scheepvaartnet.nl.

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we 100% alle behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Tandarts

100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 1000,- per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging en reguliere vullingen.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak. Tot maximaal € 312,- per bevalling.

Extra informatie

Ook wordt vergoed:  uitgebreid kraampakket en extra kraamzorg (verlengd of uitgesteld).

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: 100% maximaal 6 weken per jaar.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding van eigen bijdrage voor bepaalde zorg uit Wmo of Wlz: 100% maximaal € 500,- per jaar

 

Overige psychologische zorg

Vergoeding voor overige psychologische zorg (o.a. Helen Dowling Instituten alternatieve psychologische hulp): 100% maximaal € 320,- per jaar.

Vergoeding voor lichttherapie voor seizoensdepressie: maximaal € 7,- per dag met een maximum van 10 dagen of eenmalig € 70,- voor aanschaf.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar geldt mijn verzekering?

U bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt opzeggen door een bericht te sturen via ons contactformulier. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.