Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de T Excellent  van Avéro Achmea voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: averoachmea.nl.

Wat is een tandverzekering?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.
Let op! Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen we u een aantal vragen over de staat van uw gebit. Op basis van uw antwoorden kijken we of u de verzekering kunt afsluiten.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • mondhygiëne
 • vullingen
 • verdovingen
 • foto's maken en beoordelen
 • tandvleesbehandelingen 
 • periodieke controles, consulten en second opinion
 • trekken van tanden of kiezen
 • facings van composiet
 • wortelkanaalbehandelingen
 • kronen, bruggen en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • facings van kunststof of keramiek
 • frameprothese
 • gedeeltelijke prothese

We vergoeden maximaal € 1.250,- per persoon per kalenderjaar.

Extra informatie

De maximale vergoeding van € 1.250,- is inclusief de vergoeding van eigen bijdrage voor kunstgebitten.

Vergoeding eigen bijdrage

75% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten.

Extra informatie

Voor deze vergoeding en de vergoeding voor tandarts geldt een totale maximale vergoeding van € 1.250,- per persoon per kalenderjaar

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen, snurkbeugels, algehele narcose, orthodontie, gedeeltelijk voltooid werk en tandartsabonnementen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed.

Waar geldt mijn verzekering?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor alle verzekerden. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 januari uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt opzeggen via uw adviseur, rechtstreeks bij Avéro Achmea via telefoon 071 751 00 22 of digitaal via averoachmea.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.