Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de keuze modules van Anderzorg.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: anderzorg.nl.

Welke soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Keuze: fysiotherapie

 • maximaal 4 behandelingen fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie per jaar.
 • maximaal 16 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie na een ongeval. U heeft toestemming van Anderzorg nodig. U kunt alleen naar een fysiotherapeut of oefentherapeut waarmee wij afspraken hebben.
 • de 1e 20 behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten (wanneer u voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Basisverzekering). U kunt alleen naar een fysiotherapeut of oefentherapeut waarmee wij afspraken hebben.
 • zelf aan de slag met de FysioZelfCheck app: oefenprogramma's en tips bij lichte lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld uw rug, nek of schouders? Download de FysioZelfCheck.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Keuze: tandarts

U kunt kiezen uit een van de onderstaande dekkingen.

Een vergoeding van 75% van de rekening voor de meestvoorkomende behandelingen voor tandartskosten. U krijgt maximaal  250 per jaar vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

of

Een vergoeding van 75% van de rekening voor de meestvoorkomende behandelingen voor tandartskosten. U krijgt maximaal  500 per jaar vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Keuze: tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal  10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. In de polisvoorwaarden leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding. Op deze kaart geldt dit voor fysiotherapie na een ongeval, tandartskosten na een ongeval en voor vervoer vanuit het buitenland bij ziekte, ongeval of overlijden.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd. Alleen de kosten van zorg geleverd in Nederland door een zorgaanbieder of leverancier gevestigd in Nederland worden vergoed.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn Anderzorg.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn Anderzorg of de Anderzorg app.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per drie maanden
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of telefonisch. Postbus 1177, 7500 BD Enschede, tel: 088-22244 22 of via anderzorg.nl/contact. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar.