Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat de keuze modules van Anderzorg voor jou betekenen. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: anderzorg.nl

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jeverplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die je basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen je verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht. Hieronder lees je welke vergoedingen je kunt kiezen.
 

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie vergoeden we tot maximaal 6 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Keuze: tandarts

Je kan kiezen uit een van de onderstaande dekkingen. 

75% van elke rekening voor tandartskosten tot maximaal € 250 per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

of 

100% van elke rekening voor tandartskosten tot maximaal € 250 per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

of

100% van elke rekening voor tandartskosten tot maximaal € 500 per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet of niet volledig vergoed. In de polisvoorwaarden lees je per vergoeding welke kwaliteitseisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening.

Waar geldt mijn verzekering?

Je bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

Je kan opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 1177, 7500 BD Enschede of via anderzorg.nl/contact. Je kan ook gebruik maken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.