Over deze kaart

Op deze kaart lees je  wat het pakket Tand van Anderzorg voor jou betekent. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandartsverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: anderzorg.nl

 

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit.
 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder lees je de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle

Vergoeding van 80% van elke rekening:

 • consulten
 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen, bruggen en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • de wettelijke eigen bijdragen voor kunstgebitten
 • tandvleesbehandelingen
 • chirurgische behandelingen

We vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Voor kronen, bruggen en implantaten geldt een wachttijd van 1 jaar.

Orthodontie

Vanaf 18 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 500. Dit is een eenmalig bedrag per persoon.

Voor orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, snurkbeugels, algehele narcose en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Je kan naar een tandarts, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wachttijd

Voor kronen, bruggen en implantaten en orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar. Tijdens de wachttijd kunt u geen vergoeding ontvangen.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen per brief of telefonisch. Postbus 1177, 7500 BD Enschede, tel: 088-22244 22 of via anderzorg.nl/contact. Je kan ook gebruik maken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.