Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Doorgaanmodule voor Werknemers van De Amersfoortse voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.amersfoortse.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Extra zorg na een ongeval

Vergoeding zorgkosten na een ongeval: maximaal € 5.000 per jaar.

Extra informatie

Wij vergoeden de volgende zorgkosten na een ongeval:

Fysiotherapie, tandartskosten, huishoudelijk hulp bij opname ziekenhuis, kinderopvang voor kinderen bij opname ziekenhuis, taxivervoer, alternatieve geneeswijzen (chiropractie, (ortho)manuele geneeskunde), eenvoudige loopmiddelen.

Gezin en Zekerheid

Vervangende mantelzorg:

  • Maximaal € 2.700 per jaar 

Mantelzorgmakelaar:

  • 100%

Gezinshulp bij uitval partner

  • 80% voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 800 per jaar 

Extra kinderopvang bij opname ouders

  • € 25 per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal € 1.500 per jaar

Logeerhuis bij ziekenhuisopname

  • 100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een Ronald
    McDonaldhuis of een aan het ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis

Reiskosten ziekenbezoek aan meeverzekerde kinderen

  • € 0,32 per kilometer vanaf de 5e opnamedag, tot maximaal € 500 per jaar

Begeleiding en nazorg bij kanker

  • Maximaal € 1.000 per jaar

 

 

Extra informatie

Lees de polisvoorwaarden voor de volledige voorwaarden

 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt in EU-, EER- en verdragslanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U krijgt de module gratis aageboden indien u Doorgaan Collectief heeft afgesloten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 1 februari uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via uw Mijn Zorg. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.