Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Zorg en Vrij Tand 500 van Aevitae voor u betekent. [Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig.] Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • consultatie en diagnostiek
 • chirurgische ingrepen
 • maken en beoordelen foto's
 • preventieve mondzorg
 • verdoving (m.u.v. alghele narcose)
 • vullingen

Vergoeding van 75% van elke rekening:

 • verdoving door middel van een roesje
 • algehele narcose
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten (partiële protheses)
 • tandvleesbehandelingen
 • implantaten

We vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Niet verzekerd zijn: orthodontie of kosten en behandelingen die daarme verband houden, behandelingen bij kinderen tot 18 jaar, behandelingen die verband houden met een abonnement bij de tandarts en implantaten als er sprake is van plaatsing in een zeer ernstig geslonken tandloze kaak. Deze kosten vallen onder de zorgverzekering. Hierop kan eigen risico van toepassing zijn. .

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of per post naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.