Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VCN Tand Start van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.  U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle

Vergoeding van 75% van elke rekening:

 

 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

We vergoeden maximaal € 450 per jaar.

Extra informatie

Voor deze vergoeding en de vergoeding voor de eigen bijdrage voor de gebitsprothese geldt een totale maximale vergoeding van € 450 per persoon per kalenderjaar.

Orthodontie

Voor verzekerden jonger dan 22 jaar vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 2.045 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Voor verzekerden vanaf 22 jaar vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 345 voor de alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten, 75% tot maximaal € 450 per jaar.

Extra informatie

Voor deze vergoeding en de vergoeding voor de tandarts geldt een totale maximale vergoeding van € 450 per persoon per kalenderjaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, de kosten van een tandtechnieker en/of tandtechnisch laboratorium en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.