Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VCN 50+ van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) tot maximaal € 425,00.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Indien de behandeling wordt verzorgd door een zorgaanbieder met wie de zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten vergoeden wij ten hoogste 80% van de gecontracteerde tarieven, zoals deze voor de betreffende behandelingen zijn overeengekomen tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 100,00 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 350,00 per jaar. Maximaal € 40,00 per consult per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Extra informatie

Tandheelkundige hulp wordt vergoed tot maximaal €  345,00
 

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden volledig vergoed. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Voetzorg

Pedicurebehandelingen en podotherapie bij reuma, diabetes of ernstige bloedvatproblemen in de benen: vergoeding tot maximaal € 230,00 per jaar.

 

Extra informatie

In andere gevallen maximaal € 115,00 per jaar

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 21 dagen per jaar.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor sportkeuring en sportmedisch onderzoek tot: maximaal € 115,00 per jaar

Extra informatie

Voorwaarde voor vergoeding
De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de federatie Sport Medische Instellingen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal {fysiotherapeuten} {en} {opticiens}. Gaat u naar {een fysiotherapeut} {of} {opticien} waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Koopt u een bril [of contactlenzen] bij een opticien waar wij geen afspraken mee hebben? Dan vergoeden we {_____}% van de rekening. Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we {_____}% van de rekening.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE in Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.