Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het Prysmian pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie vergoeden we tot maximaal 36 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen of contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren. 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, alternatieve geneesmiddelen en antroposofische therapieën worden volledig vergoed.

Extra informatie

Voor de vergoeding van antroposofische therapieën moet u vooraf schriftelijk toestemming aanvragen. Bij uw aanvraag wensen wij ook een medische verklaring van de antroposofisch arts.

Orthodontie

Orthodontie: Voor verzekerden tot 21 jaar vergoeden wij orthodontie volledig.

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Wij vergoeden de kosten van oefentherapie Cesar / Mensendieck tot maximaal 36 behandelingen per kalenderjaar.

Epilatie

Wij vergoeden de kosten van epilatie in het gezicht en/of hals van vrouwen tot maximaal € 454,- per kalenderjaar. De behandeling wordt verzorgd door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Steunzolen

Wij vergoeden 1 paar steunzolen per kalenderjaar volledig. De steunzolen mogen geleverd worden door:
• een orthopedisch schoenmaker;
• een orthopedisch instrumentenmaker;
• een orthesemaker;
• een podotherapeut;
• een registerpodoloog (aangesloten bij Stichting LOOP).
 

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw arts, medisch specialisr of podotherapeut nodig.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Lees meer

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

De premie voor het BAM Pakket werknemer wordt door uw werkgever betaald. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.