Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Inzetbaar Bedrijfszorgmodule van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 30 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 15 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: volledige vergoeding.

Preventie

Een budget van € 750 per jaar voor de volgende zorgsoorten:

Gezond leven

  • Cursussen (o.a. omgaan met ziekte of aandoening)
  • EHBO-cursus
  • Reanimatiecursus
  • Gezondheidstest
  • Gewichtsconsulent

Advies en begeleiding

  • Sport Medisch Advies
  • Overgangsconsulent

Vaccinaties

  • Griepvaccinatie
  • Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie

Vervoer

Taxivervoer tussen woon- en werklocatie door gecontracteerde vervoerder: vergoeding tot maximaal € 250 per jaar.

Psychologische hulp

Een budget van € 500 per jaar voor de behandeling van arbeidsgerelateerde problemen, relatieproblemen en Mindfulness bij burn-out klachten.

Gezinshulp

Bij uitval partner: €  20 per uur voor kinderen tot en met 12 jaar, maximaal 40 uur per jaar.

Kinderopvang

Bij opname ouder: €  25 per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal 30 dagen per jaar.

Ziekenbezoek

Bij opname kind of partner: 100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een Ronald McDonaldhuis of een aan het ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis.

Bij opname kind: € 0,25 per kilometer tot maximaal € 250 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. 

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de rekening.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.