Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het aanvullende Hewlett-Packard Beperkt pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 200 per jaar. 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 750 per jaar. 

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 2500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden volledig vergoed. Hieronder vallen injecties en pillen. 

Bevalling en kraamzorg

Volledige vergoeding van, het kraampakket, de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum, of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak. 

Huidbehandelingen

Volledige vergoeding voor huidbehandelingen zoals acnetherapie, camouflagetherapie en epilatie in het gezicht / hals van vrouwen.

Extra informatie

Voor deze vergoedingen heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

De behandelingen mag een huidtherapeute die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) geven, óf een schoonsheidsspecialiste met het diploma Schoonheidsverzorging-B aangevuld met een specificiek diploma voor de betreffende behandeling.

Steunzolen

Volledige vergoeding voor aanschaf en reparatie van steunzolen. De steunzolen mogen geleverd worden door:
• een orthopedisch schoenmaker;
• een orthopedisch instrumentenmaker;
• een orthesemaker;
• een podotherapeut;
• een registerpodoloog (aangesloten bij Stichting LOOP).

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of podotherapeut nodig.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.