Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat De Brauw op Maat van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we volledig.

[Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillenglazen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 120,- per 2 jaar in het geval van enkelvoudige glazen. In het geval van multifocale glazen vergoeden we tot maximaal € 230,- per 2 jaar. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar wordt tevens het montuur vergoed tot maximaal € 50,-.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal 25 behandelingen per jaar tot maximaal € 60,- per behandeling.

 

Extra informatie

Alternatieve geneeswijzen door een therapeut die geen arts is worden vergoed tot maximaal 10 behandelingen per jaar tot maximaal € 35,- per behandeling.

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, uitgezonderd de kosten van vervanging of reparatie na onzorgvuldig gebruik.

 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen volledig vergoed: hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD).

Extra informatie

We vergoeden niet de eigen bijdrage (bovenlimietprijs Geneesmiddelenvergoedingssysteem).

Reisvaccinaties

Preventieve geneesmiddelen en vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 75%. Hieronder vallen tabletten tegen malaria, vaccinaties tegen DTP, cholera, gele koorts, tyfus, hepatitis A en B, hondsdolheid en tetanus.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: een kraampakket.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maximaal het gecontracteerde tarief. Kosten boven het gecontracteerde tarief betaalt u zelf. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of per post naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.