Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Care van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 40 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Gezondheidscheck

Arbeidsgerelateerde Health Check: maximaal 1 keer per kalenderjaar.

Extra informatie

Via Care for Human.

Psychologische hulpverlening

Telefonische psychologische hulpverlening bij arbeidsgerelateerde klachten: vergoeding tot maximaal €  300 per kalenderjaar voor informatie, advies of hulp aan mensen met psychosociale of psychische problemen.

Extra informatie

Bij ons aan te vragen door uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris.

Leefstijltraining

Leefstijltraining door Leefstijl Training & Coaching voor hartpatiënten, whiplashpatiënten, mensen met stress en burn-out gerelateerde klachten: vergoeding tot maximaal €  250 per kalenderjaar voor 1 basis leefstijltraining.

Extra informatie

Verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Budgetcoaching

Uitgebreide intake en advies voor een vervolgtraject bij een door ons aangewezen budgetcoach, provider of partij.

Extra informatie

Uitsluitend aan te vragen met toestemming van uw werkgever.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor Budgetcoaching. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

De premie wordt door uw werkgever betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.