Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Business Care 2 van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Dieetadvisering

Zorg van een diëtist met een medisch doel. Wij vergoeden maximaal € 500,- per kalenderjaar. 

Deze vergoeding geldt als aanvulling op de vergoeding voor de diëtist vanuit uw basisverzekering.

 

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts, medisch specialist of kaakchirurg nodig.

Preventie

Een budget van € 750,- per kalenderjaar voor preventie. Vanuit dit budget vergoeden wij:

- preventieve cursussen zoals een EHBO cursus of een reanimatiecursus.
- gewichtsconsulent
- gezondheidstest
- griepvaccinatie
- incontinentiebegeleiding
- sport medisch onderzoek
- medische keuring rijbewijs
- preventieve vaccinaties 
- overgangsconsulent
- stoppen met roken
 

Extra informatie

Per vergoeding gelden aparte voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Gezondheidstest

We vergoeden 1 maal per 2 kalenderjaren de basis of de uitgebreide gezondheidstest.

 

Seksuologische zorg

 Zorg die u ontvangt van een seksuoloog. Voor seksuologische zorg vergoeden wij maximaal € 500,- per kalenderjaar.

De seksuoloog moet lid zijn van de Nederlandse vereniging voor seksuologie (NVVS).
 

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Taxivervoer

Wij vergoeden maximaal € 350,00 per kalenderjaar voor taxivervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de werklocatie voorzover vervoer per openbaar vervoer of eigen auto wegens medische redenen niet mogelijk is.

Extra informatie

Het vervoer wordt uitgevoerd door een vervoerder met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en op verwijzing van de bedrijfsarts.

Huishoudelijke ondersteuning

We vergoeden huishoudelijke ondersteuning eenmaal per kalenderjaar tot ten hoogste 30 uur. De zorg wordt in overleg met u ingepland. Dit gebeurt vooraf voor de periode van maximaal 10 weken. U krijgt hulp in blokken van minimaal 3 uur per dag. Dit betekent dat u in deze periode maximaal tien keer hulp krijgt bij het huishouden (3 uur per blok maal 10 weken is 30 uur in totaal).
 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maximaal het gecontracteerde tarief. Kosten boven het gecontracteerde tarief betaalt u zelf. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of per post naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.