Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat AON Goud van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aevitae.com.

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot maximaal 18 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 200 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 750 per jaar.

Orthodontie

Kinderen tot 22 jaar: vergoeding tot maximaal € 2.500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Wettelijke bijdragen voor niet-spoedeisende zorg in andere EU-, EER- of verdragslanden tot € 1.000 per jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

Deze vergoeding geldt ook voor eigen bijdragen op grond van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

De kosten van het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel worden, ongeacht de leeftijd, vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten kunnen met het eigen risico worden verrekend.

Voetzorg

Bij pedicurebehandelingen (bij reuma en diabetes) en podotherapie: vergoeding tot maximaal € 300 per jaar. Dit budget geldt ook voor steunzolen geleverd door een podotherapeut of orthopedisch schoenmaker.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Geneesmiddelen: maximaal € 500 per jaar. Poliklinische bevalling zonder medische noodzaak: volledig vergoed. Kraamzorg: volledig vergoed. Hulpmiddelen (i): maximaal € 500 per jaar.

Extra informatie

Uit het budget hulpmiddelen worden naast de eigen bijdrage ook de eigen betalingen vergoed voor:

  • audiologische hulpmiddelen
  • benodigde artikelen na een borstamputatie
  • pruiken
  • steunpessarium
  • plaswekker voor kinderen van 7 t/m 18 jaar

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor anticonceptiva en voetzorg. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar geldt mijn verzekering?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt opzeggen via www.aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE in Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.