Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aetna Summit 5000 van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Meer info:Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is een internationale particuliere verzekering voor in Nederland wonende werknemers (en hun gezinsleden) van internationale bedrijven en organisaties. U kunt deze verzekering uitsluitend afsluiten via uw werkgever.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck vergoeden we volledig

Maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar € 4.000,000,- voor alle zorgkosten tezamen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 240 per jaar.

Alternatieve zorg

Osteopathie en chiropractie wordt volledig vergoed. Traditionele Chinese geneeswijzen, acupunctuur en homeopathie worden tot € 1200 per jaar vergoed.

Tandarts

80% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 800 per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 1.200,- per ongeval.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck. Inclusief uitleg over het resultaat en advies over hoe u gezonder kunt leven. Maximaal € 800 per jaar. 

Huisarts

Wij vergoeden de zorg door een huisarts volledig

Medisch specialistische zorg

Wij vergoeden medisch specialistische zorg volledig

Wat is niet verzekerd?

  • Cosmetische behandelingen
  • Behandelingen bij hersen- en leerstoornissen en spraakproblemen
  • Verandering van geslacht
  • Het oogsten of opslaan van navelstrengbloedstamcellen, sperma, volwassen eicellen en embryo’s

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We betalen alleen redelijke kosten voor claims voor behandeling en diensten die medisch noodzakelijk zijn. Redelijke kosten zijn de gemiddelde kosten van behandeling,expertise of diensten die worden aangeboden door vergelijkbare soorten medische zorgverleners binnen hetzelfde land of geografisch regio, gebaseerd op onze kennis, ervaring en redelijke mening.
 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Het is belangrijk dat u onze goedkeuring aanvraagt voordat u een behandeling krijgt voor de
volgende behandelingen en diensten:
• Medische evacuatie
• Intramurale of dagbehandeling opname
• Psychiatrische behandeling
• Voorschrift voor meer dan drie maanden levering van medicijnen voor een chronische medische
aandoening
• Eenmalige behandeling of service die meer dan € 400 of equivalent kost

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden, ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Extra informatie

Wij ontvangen de premie via uw werkgever

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De verzekering eindigt op de datum die met uw werkgever is afgesproken. De verzekering vervalt als u niet meer in Nederland woont.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via uw werkgever.