Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat 570 surplus van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en manuele therapie vergoeden we volledig.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal zorgverleners.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we € 95 per 2 kalenderjaren. 

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. 

 

  • Geneesmiddelen: maximaal € 250 per kalenderjaar.
  • Orthopedische schoenen voor verzekerden tot 16 jaar maximaal € 25.
  • Orthopedische schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar maximaal € 50.
  • Pruiken: maximaal € 70 per pruik.

Dieetadvisering

Wij vergoeden de kosten van dieetadvisering door een diëtist tot maximaal € 230 per kalenderjaar. Deze vergoeding is een aanvulling op de vergoeding vanuit uw basisverzekering. 

Oedeemtherapie

Wij vergoeden voor oedeemtherapie volledig. U kunt hiervoor terecht bij een oedeemtherapeut of een fysiotherapeut.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal zorgverleners.

Eenvoudige loophulpmiddelen

Volledige vergoeding voor aanschaf of bruikleen van: een vierpoot wandelstok, looprek, rollator en krukken.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Epilatie

Vergoeding voor epilatie in het gezicht / hals van vrouwen. Wij vergoeden 100% van iedere rekening tot maximaal € 570 per kalenderjaar.

U kunt hiervoor terecht bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist.

Extra informatie

Voor deze zorg heeft u vooraf een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Sport Medisch Onderzoek

Wij vergoeden sportmedisch onderzoek en sportkeuringen in een sportmedische instelling maximaal € 115 per kalenderjaar.

De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen.

Extra informatie

Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.
 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.